ZUPI 8

14K Honey Gold™ Ring

ZUPI 8

$1,499

Chocolate Diamonds® 1/4 cts., Nude Diamonds™ 1/3 cts.

ZUPI 8
Nude Palette
Yellow