YREZ 96-070

14K Strawberry Gold® Ring

YREZ 96-070

$2,599

Chocolate Diamonds® 1/2 cts., Nude Diamonds™ 1/4 cts.

YREZ 96-070
-
Strawberry