ZUPI 1

14K Strawberry Gold® Ring

ZUPI 1

$2,949

Chocolate Diamonds® 3/4 cts., Nude Diamonds™ 1/4 cts.

ZUPI 1
Nude Palette
Strawberry