ZUPI 4

14K Strawberry Gold® Ring

ZUPI 4

$1,149

Chocolate Diamonds® 1/8 cts., Nude Diamonds™ 1/4 cts.

ZUPI 4
Nude Palette
Strawberry