ZUPI 5

14K Strawberry Gold® Ring

ZUPI 5

$2,599

Chocolate Diamonds® 5/8 cts., Nude Diamonds™ 3/8 cts.

ZUPI 5
Nude Palette
Strawberry