ZUPI 6

14K Strawberry Gold® Ring

ZUPI 6

$3,499

Chocolate Diamonds® 1 cts., Nude Diamonds™ 1/5 cts.

ZUPI 6
Nude Palette
Strawberry