YOZH 4

14K Strawberry Gold® Ring

YOZH 4

$3,799

Chocolate Diamonds® 1 3/8 cts., Vanilla Diamonds® 1/4 cts.

YOZH 4
-
Strawberry