YOZS 10

14K Strawberry Gold® Ring

YOZS 10

$3,199

Chocolate Diamonds® 3/4 cts., Vanilla Diamonds® 3/8 cts.

YOZS 10
-
Strawberry