YPMG 31

14K Strawberry Gold® Ring

YPMG 31

-

Chocolate Diamonds® 1 cts., Vanilla Diamonds® 1/10 cts.

YPMG 31
-
Strawberry