YPRL 43

14K Strawberry Gold® Ring

YPRL 43

$2,600

Chocolate Diamonds® 3/8 cts., Vanilla Diamonds® 1/3 cts.

YPRL 43
-
Strawberry