YPUF 131

14K Vanilla Gold® Bracelet

YPUF 131

$2,499.99

Chocolate Diamonds® 1/2 cts., Vanilla Diamonds® 1/8 cts.

YPUF 131
-
White