YPRL 113

14K Vanilla Gold® Ring

YPRL 113

$1,399.99

Chocolate Diamonds® 3/8 cts., Vanilla Diamonds® 1/15 cts.

YPRL 113
-
White