YRCV 17WG

14K Vanilla Gold® Ring

YRCV 17WG

$849.99

Chocolate Diamonds® 1/5 cts., Vanilla Diamonds® 1/20 cts.

YRCV 17WG
Nude Palette
White